Red Alanları


Fabrika içi red alanları çit uygulaması, fabrikalarda üretimde hatalı ürünlerin konulduğu alanları sınırlandırmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu uygulamada, fabrikanın red alanları olarak belirlenen alanlarında çitler kullanılır. Bu çitler, hatalı ürünlerin bu alanlara girmesini ve diğer ürünlerin zarar görmesini önler.

Fabrika içi red alanları çit uygulamasının amacı, üretim kalitesini korumaktır. Bu uygulama sayesinde, hatalı ürünler, diğer ürünlerden izole edilir ve böylece üretim kalitesi korunur.

Fabrika içi red alanları çit uygulamasının yaygın olarak kullanıldığı alanlar şunlardır:

  • Üretim hatları
  • Depolama alanları
  • Sevkiyat alanları

Fabrika içi red alanları çitleri, genellikle yüksek mukavemetli malzemelerden yapılır. Bu malzemeler, çitin dayanıklılığını ve güvenliğini sağlar. Çitler ayrıca, açık renkler kullanılarak boyanır. Bu sayede, çitler daha görünür hale gelir ve çalışanların dikkatini çeker.

Fabrika içi red alanları çit uygulamasının etkin bir şekilde uygulanması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Çitler, doğru şekilde yerleştirilmelidir. Çitler, red alanının giriş ve çıkış noktalarına yakın bir şekilde yerleştirilmelidir.
  • Çitler, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çitler, hasar veya yıpranma olup olmadığı açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  • Çalışanlara, red alanları çitlerinin amacı ve önemi hakkında eğitim verilmelidir. Çalışanlara, red alanları çitlerini ihlal etmeleri durumunda karşılaşabilecekleri riskler hakkında bilgi verilmelidir.

Fabrika içi red alanları çit uygulaması, fabrikalarda üretim kalitesini korumak için önemli bir araçtır. Bu uygulamanın etkin bir şekilde uygulanmasıyla, üretim kalitesinin artırılması ve üretim kayıplarının önlenmesi hedeflenir.

ÇALIŞMALARIMIZDAN BİR KAÇI